Co to jest QGIS?

QGIS to łatwy w obsłudze, dostępny dla wszystkich system informacji geograficznej wydany na powszechnej licencji publicznej. Jest rozwijany jako projekt fundacji OSGeo (Open Source Geospatial Foundation).

QGIS działa na systemach Linux, Unix, Mac OS X, Windows i Android. QGIS pracuje na wielu formatach danych - rastrowych, wektorowych oraz bazodanowych. Dowiedz się więcej.

Dołącz do nas!

Od 2009 roku wspieramy się wzajemnie na forum użytkowników QGIS, jest nas tam już ponad 1000 osób. Jeżeli chcesz dołączyć do społeczności współtworzącej i korzystającej z tego programu, czekamy na Ciebie.

Działaj!

QGIS rozwija się poprzez grono wolontariuszy. Jeżeli chcesz przyczynić się do ulepszania programu i mieć wpływ na jego drogę rozwoju, działaj!

Podczas pracy z programem być może przyjdą Ci do głowy pomysły na jego ulepszenie. Możesz zgłaszać propozycje zmian. Jeśli zauważysz nieprawidłowości w działaniu, zgłaszaj błędy.

Zachęcamy też do wsparcia rozwoju QGISa. O tym jak zostać oficjalnym sponsorem, dowiesz się tutaj.

 • Promowanie używania QGIS w różnych środowiskach korzystających z systemów informacji przestrzennej, wśród firm, administracji publicznej i samorządowej, uczelni;

 • Promowanie filozofii Open Source, zachęcanie użytkowników do włączania się we współtworzenie projektu QGIS poprzez:

  • testowanie nowych wersji programu,
  • zgłaszanie problemów i ulepszeń w systemie biletowania,
  • pisanie wtyczek,
  • wnoszenie darowizn;

 • Informowanie o najnowszych wydarzeniach i inicjatywach w środowisku QGIS;

 • Upowszechnianie i promowanie korzystania z wolnych i otwartych źródeł danych GIS;

 • Organizowanie krajowych spotkań użytkowników QGIS;

 • Pisanie artykułów na temat QGIS, organizowanie szkoleń i konferencji;

 • Opracowanie bibliotek stylów QGIS, odpowiednich dla polskich zwyczajów i standardów.

Aktualnych informacji szukaj na Forum użytkowników w dziale Spotkania.

I spotkanie użytkowników QGIS - Kraków, 19 czerwca 2018 r.

II spotkanie użytkowników QGIS - Poznań, 25-26 czerwca 2019 r.

III spotkanie użytkowników QGIS - Poznań, 25-26 czerwca 2024 r.

III Spotkanie Użytkowników QGIS